RPO: Wujek może wziąć udział w wyborach!

Wujek Dobra Rada Codzienność, Cyrulik Warszawski, Wujek, Wyższe piętro 0 Comments

Być może pamiętacie gdy pisałem o fakcie mojej niemożności wzięcia udziału w tegorocznych Eurowyborach (Eurowybory 2009 – broń boże pójść!). Pobieżnie przypominając: urząd warszawskiej dzielnicy Śródmieście poinformował mnie, że aby dopisać mnie do lokalnej listy wyborców muszę posiadać pismo z urzędu gminy, w której jestem stale zameldowany.

Jako że łatwo nie daję za wygraną, postanowiłem poprosić o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich. Co prawda organowi temu odpowiedź trochę czasu zajęła, jednak spokojnie mam jeszcze czas na dopełnienie wszelkich formalności. Oto co otrzymałem w odpowiedzi:

RPO1(…) art. 35 ust. 1 ordynacji wyborczej do PE w zw. z art. 19 ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu. W myśl powyższego, wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców na RPO2jego wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.
(…) W takim przypadku nie jest wymagane zaświadczenie z urzędu gminy, na terenie której jest Pan na stałe zameldowany.

(Całość odpowiedzi dostępna jest obok)

To ciekawe, że nie pomyślałem, że może być osobna ustawa dotycząca wyborów do PE. Niemniej jednak zaopatrzony w znane już przepisy żak może udać się w walkę ze stołecznymi urzędnikami o jego wolności, za co chciałbym w tym miejscu RPO serdecznie podziękować :)

Dla zainteresowanych polecam lekturę ostatniego akapitu listu od pani radcy RPO dot. alternatywnych dróg oddawania głosu. Oto przykład tego o czym wspomniała.

Z tego co wiem, to w czerwcu zazwyczaj odbywają się Dni Otwarte RPO w siedzibie przy Al. Solidarności 77. Jako że jest to bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania, z pewnością tam zajrzę. Od wczoraj działa też nowy blog RPO Janusza Kochanowskiego w salonie24.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *